Pismo w sprawie projektu 184

W związku z sesją Rady Miejskiej w Chorzowie dn. 29 sierpnia 2019 r. zarząd Green Park Silesia przesłał stosowne pismo przewodniczącego RM w Chorzowie i wszystkich radnych:

Szanowny Panie Przewodniczący,

W załączeniu przesyłamy stanowisko Zarządu Green Park Silesia do projektu uchwały druk 184, który został złożony przez Klub Radnych PiS w sprawie uznania terenów Parku Laskiego (dawnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku) im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

Przesyłamy również skany materiałów historycznych z Archiwum Państwowego, Państwowych Zasobów Geodezyjnych oraz archiwalnych projektów budowlanych, a także kopie dokumentów współczesnych jak uchwały Rady Miasta Chorzów i Uchwały Zarządu Województwa.

W związku z posiadanym interesem prawnym zwracamy się z prośbą o przedstawienie stanowiska Spółki Radnym podczas sesji, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały i zaprezentowanie załączonych skanów dokumentów w systemie adiowizualnym dostępnym na Sali Rady Miasta, tak aby zaznajomić wszystkich Radnych ze stanem faktycznym nieruchomości będącej własnością Green Park Silesia.

Z poważaniem

Łukasz Gorczowski

Plik do pobrania: pismo do Rady