Oświadczenie Zarządu Green Park Silesia

Zarząd Green Park Silesia z zadowoleniem odnotował informację o przystąpieniu Prokuratora Rejonowego w Chorzowie do udziału w toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym postępowaniu w związku z protestem stowarzyszenia Nasz Park wobec decyzji nr 86 Urzędu Miejskiego w Chorzowie z dn. 26 czerwca br. dotyczącej zgody na usunięcie drzew na działce przy ul. Targowej 4.

Jest to standardowe działanie w każde trudnej, także społecznie, sprawie, więc zarząd spółki żywi głębokie przekonanie, że udział Prokuratury przyczyni się do całkowitej transparentności postępowania, szybkiego jego zakończenia i utnie ostatecznie wszelkie nieuprawnione spekulacje dotyczące działań inwestora.

Zarząd Green Park Silesia sp. z o.o. sp.k.