Oświadczenie Zarządu Green Park Silesia

W związku z dzisiejszym spotkaniem zorganizowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego mamy następujące oświadczenie:

Dziękujemy gospodarzowi za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Mamy głębokie przekonanie, że wszystkim jego uczestnikom jest bardzo drogie dobro Parku Śląskiego. Dlatego mamy niezachwianą nadzieję, że w ślad za dzisiejszymi rozmowami pójdą czyny.

Jako jeden z właścicieli licznych terenów w sąsiedztwie Parku Śląskiego pragniemy zagospodarować naszą niewielką działkę tak, aby w przyszłości jej infrastruktura najlepiej służyła mieszkańcom całej aglomeracji katowickiej, a może nawet nie tylko, jak również kolejnym pokoleniom.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie wszystkich zainteresowanych dobrem Parku Śląskiego instytucji i środowisk. Cały czas czekamy na konstruktywne propozycje, również biznesowe. Nasze przedsięwzięcia zawsze były, są i pozostaną zgodne z prawem. Takiego poszanowania prawa oczekujemy i wymagamy od każdego, kto chciałby współuczestniczyć w przekształcaniu naszego terenu, przez ostatnie lata zapomnianego i zaniedbanego przez poprzednich właścicieli, w ogólnospołecznie dostępne dobro z zachowaniem zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako inwestor, wielokrotnie składaliśmy różne propozycje, w tym tę najważniejszą i w naszej opinii najlepszą: stworzenie nowoczesnego, proekologicznego osiedla mieszkaniowego na miarę XXI wieku i następnych. przy współpracy z ekologami mogło by to być osiedle wręcz wzorcowe. Opór przeciwko tej koncepcji, w sytuacji gdy prawo pozwala na budowanie w tym miejscu obiektów o charakterze handlowo-usługowym, jest przez nas niezrozumiały, ale też nie mamy zamiaru forsować jej za wszelką cenę.

Jeśli nie doczekamy się innych, konstruktywnych i możliwych do realizacji propozycji, tak właśnie postąpimy, bowiem działając zgodnie z prawem musimy się mu, oczywiście, bezwarunkowo podporządkować.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie wyjaśniło wiele nieporozumień i rozładowało narosłe w ostatnich dniach emocje. Pełni optymizmu czekamy na rezultaty dzisiejszych rozmów.

Łukasz Gorczowski
Tomasz Poloczek
Jerzy Weindich
Zarząd Green Park Silesia