Kontrola CBA w Urzędzie Miasta Chorzów

W związku z publikowanymi przez media informacjami dotyczącymi kontroli CBA w Urzędzie Miasta w Chorzowie, która dotyczyć ma prawidłowości procedur zbycia przez Miasto Chorzów nieruchomości w rejonie ulicy Targowej, które miasto sprzedało spółkom deweloperskim oraz nabycia zabytkowego obiektu byłego chorzowskiego ratusza, spółka Green Park Silesia sp. z o.o. sp. k. oświadcza, że nieruchomość, którą posiada w tym rejonie kupiła w 2017 roku w drodze rokowań, bezpośrednio od Skarbu Państwa, a nie od Miasta Chorzów. Na procedurę sprzedaży wyraził zgodę Wojewoda Śląski, a w wyniku przeprowadzonej licytacji spółka zaoferowała najwyższą spośród wszystkich oferentów kwotę 7,55 mln zł (licytację rozpoczęto od kwoty 5 mln zł). Przetargi dotyczące nieruchomości przy ul. Targowej, których stroną umowy sprzedaży było Miasto Chorzów dotyczą zupełnie innych działek, nabytych przez inne podmioty gospodarcze w wyniku przetargów przeprowadzonych w 2018 roku i nie mają żadnego związku z działalnością spółki Green Park Silesia.Green Park Silesia nigdy nie była też właścicielem byłego chorzowskiego ratusza. Łączenie naszych planów inwestycyjnych z przeprowadzaną obecnie kontrolą CBA jest wobec tego całkowicie bezpodstawne. Green Park Silesia sp. z o.o. sp. k. zwraca uwagę, że opisywanie sprawy bez wyraźnego informowania odbiorcy, których działek i inwestorów dotyczy kontrola prowadzona przez CBA, a także przedstawianie planowanych inwestycji w kontekście prowadzonych przez CBA kontroli, godzi w dobre imię i interesy Spółki.