Historia działki

Działka została wydzielona już w latach 60-tych i trwale ogrodzona płotem. Na granicy działki przy ul. Targowej kończy się strefa ochronna krajobrazu. Jest to wyraźnie zaznaczone na mapie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Od początku istnienia parku – na tej konkretnej działce –  znajdowały się budynki dydaktyczne, biurowe i magazynowe. Lokalizacja była często mylona z terenami należącymi do MTK, dlatego jej odrębność została opisana i ujęta w mapach oraz dokumentach odnośnie planów wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego, opracowanych przez Województwo Śląskie i zaktualizowane w 2018 roku oraz na mapie sporządzona przez Radę ds. Różnorodności Parku Śląskiego. Opisywana działka przy Targowej, nie wchodzi w żadną ze stref ochronnych, bo nie może, będąc działką stricte usługową.

2017 Działka została zakupiona bezpośrednio od Skarbu Państwa w drodze rokowań w celu inwestycji usługowej zgodnej z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodę na sprzedaż wyraził Wojewoda Śląski.

Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego

W roku 2018 Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą przyjął „Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego”, którego mapy wskazują, że działka przy ul. Targowej leży poza parkiem. Wbrew obiegowym opiniom teren ten nigdy nie był ogólnodostępną dla mieszkańców częścią parku.

5 lipca 2018 roku wchodzi ustawa deweloperska która daje możliwość korzystniejszego rozwiązania dla tej działki. Wkrótce poddajemy pod rozwagę Radzie Miasta Chorzów merytoryczne argumenty, które w naszej opinii pokazują jednoznacznie, że inwestycja mieszkaniowa na tym terenie jest dla miasta Chorzów oraz sąsiadującego ze sprzedaną działką Parku Śląskiego, zdecydowanie korzystniejsza niż inne działalności.

Plan wsparcia

20 grudnia 2018 Radni Miasta Chorzów głosami 5 (za) : 18 (przeciw) odrzucają projekt zmian a teren pozostaje o charakterze usługowym.

Aktualnie

Teren graniczący z Parkiem Śląskim jest zaniedbany, zdegradowany i wymaga rewitalizacji. Obecnie w 50 proc. jest już zabudowany i przekształcony; parkingi, budynki, drogi dojazdowe, asfaltowe chodniki, fundamenty po wyburzonych budynkach kotłowni, serwerowni itd. W części centralnej działki znajduje się trzykondygnacyjny budynek. Teren porasta również chaotycznie roślinność samosiejna, głównie drzewa w znacznej części chore, pokryte jemiołą i podatne na powalenia przez wiatr.